Eng
/
Ru
Neradni dani - subota, nedjelja
с 9:00 - 18:00
pogledaj na mapi
Montenegro
Mogućnosti
  • Auto-limarski radovi
  • Auto-lakiranje
  • Poliranje
  • Centriranje trapova
  • Auto-mehaničarski radovi (auto-dizalica nosivosti 2,3 t)

  • Кomora Ferat Ultra za farbanje i sušenje boje na vozilima
  • Кеramička zaštita boje
  • Garancija za sve vrste radova
  • Rad sa osiguravajućim društvima u Crnoj Gori
Мi na društvenim mrežama